Fes-li una ullada al Sistema Educatiu

ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO

– Si en acabar el curs al juny tens totes les assignatures aprovades promociones al següent curs.

– Si en acabar el curs al juny, tens alguna assignatura suspesa, has d’examinar-te en l’avaluació extraordinària (final de juny).

– Si després de juliol encara et quedara alguna assignatura:

       – Si són 1 o 2 assignatures passaràs de curs i hauràs de recuperar les assignatures.

       – Si són 3 el més probable és que hages de repetir curs.

       – Si són més assignatures repetiries curs.

– Només es pot repetir una vegada el mateix curs (excepte 4t si no s’has repetit abans cap curs) i com a màxim es poden repetir dos cursos al llarg de tota l’ESO.

FULLES DE MATRÍCULA (Fes clic en cada curs)

1r ESO         2n ESO      3r ESO      4t ESO

Més informació: Departament d’Orientació