Jornada de recepció alumnat:

DILLUNS 11 DE SETEMBRE DE 2017

 

GRUP

HORA

1r ESO

9h

3r i 4t ESO

10h

2n ESO

FPB

SMX

BATXILLERAT

11h

CICLES FORMATIUS (VESPRADA)

16h

L’alumnat serà rebut pels tutors i per les tutores corresponents.

L’entrega de llibres de text es realitzarà aquest mateix dia.