BASES DEL CONCURS DISSENY I CREACIÓ DEL LOGOTIP DEL PROJECTE EUROPEU ERASMUS+
“ Being Healthy makes you Wealthy”

Introducció

Amb motiu de la participació del nostre centre en el projecte europeu Erasmus+ “Being Healthy makes you Wealthy”, i com a preàmbul a les activitats i esdeveniments que tindran lloc durant els dos pròxims cursos escolars, s’ha proposat i acordat en la primera reunió transnacional, realitzar un concurs, l’objectiu del qual és la creació i disseny d’un logotip que representarà i estarà present en tots els documents, esdeveniments i les creacions del projecte.”

Bases del concurs

1. Objectiu: Disseny d’un logotip destinat a ser la imatge representativa del mencionat Projecte en tota la difusió d’informació sobre el mateix, a través de la seua pàgina web, d’Etwinning, de Facebook, de Twitter i altres documents.

2. Requisits (aspectes a valorar): El logotip haurà de ser representatiu del projecte i a més haurà d’aparéixer en el mateix alguna referència als països socis (Alemanya, Itàlia, Bulgària, Romania, Polònia, Eslovènia i Espanya)

3. Participants: Podrà participar en el concurs l’alumnat actualment matriculat en el centre amb edat compresa entre 12 i 18 anys. Cada concursant podrà presentar un sol disseny de forma individual. La participació en el concurs pressuposa l’acceptació de les presents bases en tots els seus termes.

4. Proposta: El disseny serà original i inèdit.

5. Documentació: Entregar dins d’un sobre tancat de grandària A4, identificat només amb les paraules “Concurs Logotip”, el següent:

   a) El logotip en un full de grandària A4, identificada per mitjà del pseudònim amb què es concursa.

   b) Un sobre tancat, de grandària més reduïda, en l’interior del qual s’inclourà la fitxa de dades personals de l’autor (Annex I) i en l’exterior del sobre exclusivament el pseudònim amb què es concursa.

6. Termini de presentació: El termini per a presentar els dissenys començarà el 19 de desembre de 2017 i finalitzarà el 31 de gener de 2018. Durant este període els concursants hauran de remetre els seus treballs a la vicedirecció del centre.

7. Elecció del logotip guanyador: Els treballs presentats seran exposats en el tauler d’anuncis corresponent a l’alumnat i l’alumnat i professorat votaran les propostes per mitjà d’urna.

8. Dotació del premi: El centre concedirà al guanyador/a del concurs un diploma i un
premi consistent en un Smartwatch esportiu de la marca Polar model Polar Loop.

Ofereix informació sobre:

   – Passos i distància recorreguda.

   – Consum d’energia durant l’activitat física.

   – Guia de la teua activitat esportiva diària, setmanal o mensual.

   – Beneficis de l’activitat.

9. Propietat intel·lectual: El logotip premiat quedarà en propietat exclusiva i permanent del projecte europeu, que tindrà completa llibertat per a utilitzar-ho totalment o parcialment o per a modificar-ho en el moment i la forma en què ho considere necessari.
Per això és requisit que la persona que resulte guanyadora del concurs signe, com a condició necessària per a rebre el premi, la cessió total dels drets del logotip.

10. Publicació: La documentació relativa al treball premiat quedarà en poder del projecte, que podrà fer lliure ús de la mateixa reservant-se el dret de publicació i difusió dels treballs presentats, citant el seu autor/a, sense que això merite cap dret als mateixos. La documentació presentada no serà tornada.

La fitxa d’inscripció la trobareu en el fitxer PDF que hi ha davall d’estes línies.

En PDF: BASES DEL CONCURS DISSENY I CREACIÓ DEL LOGOTIP DEL PROJECTE EUROPEU ERASMUS