http://revista.ieslasenia.org/?p=1670

ACTUALMENT, L’IES LA SÉNIA PARTICIPA EN EL PROJECTE EUROPEU ERASMUS + BEING HEALTHY MAKES YOU WEALTHY QUE TÉ PER OBJECTIU L’ADQUISICIÓ D’HÀBITS SALUDABLES MITJANÇANT UNA DIETA EQUILIBRADA I EXERCICI. LA NOSTRA PART ES CENTRA EN EL CICLISME URBÀ, AIXÍ QUE EL PLE D’ESCOLES ÉS UNA GRAN OPORTUNITAT PER DIFONDRE EL NOSTRE PROJECTE I PROPOSAR IDEES PER L’ÚS DE LA BICICLETA EN LES RUTES ESCOLARS

El 26 de març el nostre centre va participar en el primer Ple d’Escoles que va tenir lloc a l’Ajuntament de Paiporta. El tema de la reflexió va ser ELS CAMINS ESCOLARS SEGURS A PAIPORTA.

Els CEIPs Ausiàs March, Jaume I, L’Horta ,el Col.legi La Inmaculada i el centre de secundària, La Sénia , es reuniren amb l’alcaldessa , Isabel Martín, el regidor d’Educació, Toni Torreño, el regidor d’Urbanisme, Pep Val i els portaveus del altres partits de l’equip de govern.

Del nostre centre, hi acudiren quatre alumnes, dos de 3r d’ESO: David Balsalobre i Sara Herrero, i dos de 2n d’ESO: Joel Ramo i Álvaro Gil, i exposaren els acords i les reflexions a les quals el nostre centre havia arribat.

 

 

Actualment, l’IES La Sénia participa en el projecte europeu Erasmus + Being Healthy makes you Wealthy que té per objectiu l’adquisició d’hàbits saludables mitjançant una dieta equilibrada i exercici. La nostra part es centra en el ciclisme urbà, així que el Ple d’Escoles és una gran oportunitat per difondre el nostre projecte i proposar idees per l’ús de la bicicleta en les rutes escolars.

De fet, un del nostre representant en el Ple, David Balsalobre, participa en el projecte i és un dels quatre alumnes que marxarà a Bulgària en la primera mobilitat que tindrà lloc al proper maig.

Les propostes suggerides per tot l’alumnat participant van ser molt bé treballades i molt interessants per crear  camins escolars més segurs. Entre els acords destacaren els carrils bici per fer més freqüent l’ús de la bici com a mitjà de transport no contaminant, punts de trobada per al xiquets i xiquetes i anar tots junts a l’escola, pintar el camins per on van normalment al col.legi, etc

Totes les propostes fetes per l’escoles que participaren van ser recollides per ser valorades per personal tècnic de l’ajuntament. Els representants de l’equip de govern de Paiporta agraïren de cor la participació de l’alumnat.

Els Plens d’Escoles són una bona iniciativa per donar veu als nostres xiquets i xiquetes per exposar les seues idees de com millorar la seua ciutat mitjançant la creació de rutes escolars més segures.

 

BE HEALTHY PROJECT PARTICIPATES IN THE SAFETY SCHOOL ROUTES

Last Monday 26 March our school La Sénia took part in the first Plenary Session at the townhall in Paiporta. The debate was about Safety School Routes.

Some primary schools and La Sénia had a meeting with the Major, Isabel Martín, the town councillor of Education, Toni Torreño, the Town Planning councillor, Pep Val and other membres of the current government.

Four students from IES La Sénia participated in the Session. They were David Balsalobre and Sara Herrero from the 3rd of CSE level and Joel Ramo and Álvaro Gil from the 2nd level. They all talked about the agreements and ideas they had reached.

Currently, IES La Sénia is involved in the European project Being Healthy makes you Wealthy, whose aim is to improve our lifestyle by means of a balanced diet and exercise. This Plenary Session was a great chance to disseminate our project and suggest ideas for the use of the bicycle as a green transport to go to school. In fact, one of the students, David Balsalobre, is one of the chosen candidates to participate in the first mobility to Burgas (Bulgaria).

All the proposals were collected and they will be studied closely by the townhall technicians.Paiporta’s government expressed thanks to all the participants for their excellent ideas and for joining the meeting.

This kind of Plenary Sessions is a good initiative since our young people can have a say in order to express themselves and to improve Paiporta by the creation of Safety School Routes.