Benvolgudes famílies:

Arriba final de curs, i des de la Comissió del Banc de Llibres de l’IES La Sénia, ens dirigim a vosaltres per a establir el sistema d’intercanvi de llibres de text per al curs 2018- 2019. Les formes de participació són les següents, segons indicacions expresses de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport publicades per la Resolució del 4 de juny de 2018.

1. ALUMNAT PARTICIPANT

1.1. ALUMNAT QUE JA HA PARTICIPAT EN EL CURS ACTUAL

Requisit únic per a participar en el curs 2018-2019:

– Entregar el lot complet de llibres del curs 2017-2018 seguint les normes de funcionament i conservació del material (llibres esborrats, amb folre i ben cuidats).

En aquest sentit cal tindre en compte el que s’indica en l’article 10.2 de l’Orde 26/2016:

“El deteriorament dels materials per mala utilització o la pèrdua d’aquests suposarà l’obligació, per part dels representants legals de l’alumne o alumna, de reposar el material deteriorat o extraviat”.

AQUEST ALUMNAT NO HA DE PRESENTAR SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ PERQUÈ SEGUEIX PERTANYENT AL BANC DE LLIBRES.

1a FASE: PER A L’ALUMNAT AMB TOT APROVAT. LLOC: BIBLIOTECA.

Us adjuntem quadrant d’entrega i recollida de material:

DIA

HORA

GRUP

22 JUNY

9:30h-10:30h

E31

22 JUNY

10:30h-11:30h

E32

22 JUNY

11:30h-12:30h

E33

26 JUNY

9h-10h

E21

26 JUNY

10h-11h

E22

26 JUNY

11h-12h

E23

26 JUNY

12h-13h

E24

28 JUNY

9h-10h

E11

28 JUNY

10h-11h

E14

28 JUNY

11h-12h

E13

28 JUNY

12h-13h

E12

 

– L’alumnat de 4t ESO i FPB amb tot aprovat en juny farà entrega dels llibres el dia 20 de juny de 9:30h a 11:30h.

– L’alumnat que s’incorpora de primària a 1r ESO recolliran els llibres el dia 10 de setembre.

2a FASE: PER A TOT L’ALUMNAT QUE HAJA DE PRESENTAR-SE A L’AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA . JA S’INFORMARÀ DE LES DATES CORRESPONENTS.

– Aquells alumnes que repeteixen curs es quedaran amb el lot que ja estaven utilitzant, però hauran d’emplenar un document de lliurament per deixar-ne constància que segueixen participant en el Banc de Llibres.

– Si la família vol renunciar a participar en el Banc de Llibres, haurà de marcar en el document de lliurament de llibres l’opció de RENÚNCIA, que no li eximirà de l’obligació de lliurar els llibres de text o material curricular que li han sigut deixats en préstec.

– L’alumnat que causa baixa haurà de fer lliurament en el centre on causa baixa del lot complet dels llibres de text i material curricular proporcionats pel centre en règim de préstec.

També, en aquest sentit, es tindrà en compte el que diu l’article 10.2 de l’Ordre 26/2016 esmentada anteriorment.

Si per algun motiu no hi ha suficients exemplars d’algun llibre de text es donaran a l’alumnat quan estiguen disponibles.

1.2. ALUMNAT PARTICIPANT PER PRIMERA VEGADA

Requisits:
1. Presentar la sol·licitud de participació en el programa de forma telemàtica.
2. Lliurar el lot complet de llibres del curs 2017-2018.

PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ – ALUMNAT PARTICIPANT PER 1a VEGADA
Model de sol·licitud electrònica, disponible en:
Web de la Conselleria Educació, Recerca, Cultura i Esport, en l’enllaç:http:///www.ceice.gva.es/va/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones/libros-de-texto