Durant els dies 30 i 31 de juliol, els alumnes admesos en els cicles formatius de l’IES la Senia, hauran de passar per secretaria de l’institut a recollir els sobres de matrícula.