TERMINI DE SOL·LICITUD:

Des del dilluns 11 fins al divendres 15 de gener de 2021, de 9h. a 14:30h.
(L’imprés de sol·licitud el lliurarà el professorat d’Idioma i també estarà disponible a Secretaria).

LLOC DE LLIURAMENT:
Secretaria del Centre

REQUISITS:

  • L’alumnat tinga, almenys, setze anys complits l’any natural en què es realitze la prova.
  • L’alumnat estiga matriculat al Centre en l’actual Curs Acadèmic 2020-2021

DIES DE REALITZACIÓ DE LA PROVA:

  • Prova d’Anglés: 8 de febrer de 2021, a les 11:30h.
  • Prova de Francés: 12 de febrer de 2021 , a les 11:30h.