Informàtica
Grau mitjà Sitemes microinformàtics i xarxes
Grau superior Desenvolupament d’aplicacions web
Administració
Formació professional bàsica Servicios administrativos
Grau mitjà Gestió administrativa
Grau superior Administració i finances
Comerç y màrqueting
Grau superior Comerç internacional