Primer d’ESO Segon d’ESO Tercer d’ESO
– Ciencies de la Natura
– Educació Física
– Geografia e História
– Valencià: Llengua y Literatura
– Castellà: Llengua y Literatura
– Llengua Extranjera
– Matemàtiques
– Tecnologia
– Educació Plàstica
– Valors ètics o Religió
– Optativa
– Valencià: Llengua i Literatura
– Castellà: Llengua i Literatura
– Llengua Estrangera
– Matemàtiques
– Ciències Socials, Geografia i Historia
– Educació Física
– Ciències de la Naturalesa
– Educació per a la Ciutadania
– Música
– Valors ètics o Religió
– Optativa
– Biologia i Geologia
– Educació Física
– Geografia i Historia
– Valencià: Llengua i Literatura
– Castellà: Llengua i Literatura
– Llengua Estrangera
– Religió o Atenció Educativa
– Física i Química
– Tecnologies
– Música
– Matemàtiques
– Optativa
Quart d’ESO
Comuns Específiques Optatives
– Valencià: Llengua i Literatura
– Castellà: Llengua i Literatura
– Llengua Estrangera
– Ciències Socials, Geografia i Història
– Ètica
– Educació Física
– Religió/Activitats Alternatives
– Treball monogràfic de Recerca
– Matemàtiques A
– Francés
– Educació Plàstica
– Música
– Informàtica
– Llatí
– Matemátiques B
– Física y Química
– Biologia y Geologia
– Tecnologia
– Educació Plàstica
– Informàtica
– Cultura Clàssica
– Entorn Artístic
– Informàtica
– Iniciació al món laboral. Miniempreses.
– Jocs de Lògica i Estratègia
– Laboratori de Física i Química
– Orientació i Iniciació Professional
– Segon Idioma: Francès
– Taller de Valencià
– Taller de Castellà
– Taller de Matemàtiques