Forces armades

Per a ingressar en les forces armades pots incorporar-te als Cicles de Selecció durant tot l’any i realitzar les Proves d’Accés (reconeixement mèdic, proves físiques, test psicotécnico i entrevista personal). Telèfons: 96 196 34 00 i 902 432 100

http://www.soldados.com

Si vols és cursar estudis superiors: una carrera o un cicle formatiu de grau superior, en l’exèrcit, ací pots consultar les acadèmies militars:

Consulta el acceso a la profesión militar. Haz clic aquí http://www.ejercito.mde.es/unidades/Zaragoza/agm/

Guàrdia Civil

L’ingrés en la Guàrdia Civil s’aconsegueix en complir els requisits i superar les proves d’accés. Pots incorporar-te a l’Escala de Caps i Guàrdies amb el Graduat en ESO o amb el Títol de Tècnic de FP (havent superat un Cicle Formatiu de Grau Mitjà) Més informació en el 900 101 062

http://www.guardiacivil.es/es/index.html

Policia Nacional

La Direcció general de la Policia convoca, de forma cíclica, proves selectives per a cobrir vacants en el Cos Nacional de la Policia, en dues categories: Escala Executiva (inspector) i A aquesta última categoria pots presentar-te si tens el Graduat en ESO.

Adreça Superior de Policia de València: 96 352 09 87 http://www.policia.es/oposiciones/oposiciones_cnp.html

Personal de seguretat privada: requisits i condicions ací

Policia Local

En ser una oposició local els requisits d’entrada poden variar. En general, inclouen els següents: Ser espanyol o tenir la nacionalitat , Batxiller o Cicle Formatiu de Grau Superior, permís de conduir (varia segons localitat), no patir malaltia o defecte físic que impedisca l’acompliment de les funcions, d’acord amb el quadre d’exclusions mèdiques establides en les bases de cada convocatòria, no haver sigut separat mitjançant expedient disciplinari del Servei de qualsevol de les Administracions Públiques i una altura mínima d’1,65 m per a homes i 1,60 dones.

Per a informar-te has de consultar la web dels ajuntaments. Ací tens informació de l’Ajuntament de València

Bombers

S’ingressa a través d’oposicions de caràcter local.

Més informació Telèfon 012 i 963 469 800

Consorci Provincial de Bombers de València: http://www.bombers.dva.gva.es/