Estructura del Batxillerat

FINALITAT
Formació general que et permet:
– Preparar-te per a anar a la Universitat (PAU)
– Cicles de FP de Grau Superior (CFGS)
– Ensenyaments Artístics, d’Arts Plàstiques i de Disseny
– Ensenyaments Esportius Superiors
– Oposicions

3 MODALITATS
– Arts
– Batxillerat d’Humanitats i Ciències Socials
– Batxillerat de Ciències de la Salut i Tecnologia

En La Sènia s’imparteixen els dos últims i donen accés a tots els graus universitaris i cicles formatius superiors.
En aquest enllaç trobaràs tota la normativa que regula aquesta etapa: Normativa general Batxillerat.

Fulla matrícula 1r Batxillerat

Fulla matrícula 2n Batxillerat