Què és?

Són Ensenyaments de Formació Professional Bàsica. Ací tens tota la información.

Què puc aconseguir si realitze una FPB?

NO s’obté el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria. Sí el Títol de Tècnic Professional Bàsic de la família corresponent i una qualificació de nivell 1 del Catàleg Nacional de les Qualificacions Professionals. Accés directe al cicle de Grau Mitjà de la mateixa família professional. Millorar les teues capacitats professionals i ampliar les teues competències bàsiques.

També pots aconseguir el títol d´Educació Secundària Obligatòria.

Oferta de FPB a la Comunitat Valenciana

Consulta l’oferta ací. Informació FPB de la Conselleria, ací.

La FP a la Comunitat Valenciana.

FORMACIÓ PROFESSIONAL

Com accedisc a un Cicle Formatiu de Formació Professional? En aquest enllaç trobaràs la resposta

Formació Professional Bàsica.

Segueix aquests passos:

1. Cerca la família professional que t’interessa. Repassa-les totes, no et quedes solament amb el conegut. T’atreveixes a obrir la teua ment? Ací trobaràs totes les famílies professionals que s’imparteixen a la Comunitat Valenciana. Fes clic en cadascuna per a mes informació.

2. Grau Mitjà o Grau Superior, tria en la taula la teua opció.

3. Entra en el grau que vulgues, per exemple Sistemes microinformáticos i xarxes, i fes clic on es realitza.

4. No t’oblides de llegir les matèries que s’estudien i recorda: canviar d’opinió és de savis. Investiga, analitza opcions… I, després, decideix.

Accés lliure a Grau Mitjà FP

Proves d’accés a cicles de FP de Grau Mitjà

Tenir 17 anys o complir-los l’any de realització de la prova.

La prova és la mateixa per a tots els cicles.

Orientacions per a preparar els exàmens

Exempcions, si tens matèries de 4º aprovades.

Models de proves. Ací trobaràs exàmens d’altres anys.

Accés lliure a Grau Superior de FP

Amb el títol de Tècnic (Grau Mitjà) NO hi ha proves d’accés segons normativa LOMCE. Està pendent la normativa de la Comunitat Valenciana que regule aquest accés directe.
Més informació.

Proves d’accés a cicles de FP de Grau Superior 

Haver complit 19 anys abans de final de any.

Si has cursat 2º de batxillerat i tens superades algunes matèries podràs convalidar-les.

La prova té aquests apartats:

1. La part comuna, igual en tots els cicles formatius de grau superior, constarà de quatre apartats:

A1)Llengua i Literatura (Castellà o Valencià, a triar)

A2) Llengua Estrangera (Anglés)

A3) Matemàtiques

A4) Tractament de la informació i competència digital Model d’examen

2. La part específica presentarà tres opcions, segons el cicle a què es vulga accedir, i en cada una la persona candidata triarà dos de les tres matèries que la formen:

Opció A. Humanitats i Ciències Socials: les matèries de la qual seran Història, Economia i Geografia. Per a l’accés a les famílies professionals d’Administració i Gestió; Comerç i Màrqueting; Hostaleria i Turisme, i Serveis Socioculturals i a la Comunitat.

Opció B. Tecnologia: les matèries de la qual seran Dibuix Tècnic, Tecnologia Industrial i Física i Química. Per a l’accés a les famílies professionals d’Arts Gràfiques; Arts i Artesanies; Edificació i Obra Civil; Electricitat i Electrònica; Energia i Aigua; Fabricació Mecànica; Imatge i So; Indústries Extractives; Informàtica i Comunicacions; Instal·lació i Manteniment; Fusta, Moble i Suro; Marítimopesquera (excepte Producció Aqüícola); Tèxtil, Confecció i Pell; Transport i Manteniment de Vehicles, i Vidre i Ceràmica.

Opció C. Ciències: les matèries de la qual seran Física, Biologia i Ciències de la Terra i Química. Per a l’accés a les famílies professionals d’Activitats Físiques i Esportives; Agrària; Imatge Personal; Indústries Alimentàries; Marítimopesquera (únicament Producció Aqüícola); Química; Sanitat, i Seguretat i Medi Ambient.

EXEMPLES de proves. Fes clic aquí

Convalidaciones FP- Universidad

Consulta aquí les convalidacions de la Universitat.