Fes-li una ullada al Sistema Educatiu

ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO

– Si en acabar el curs al juny tens totes les assignatures aprovades promociones al següent curs.

– Si en acabar el curs al juny, tens alguna assignatura suspesa, has d’examinar-te en l’avaluació extraordinària (final de juny).

– Si després de juliol encara et quedara alguna assignatura:

– Si són 1 o 2 assignatures passaràs de curs i hauràs de recuperar les assignatures.

– Si són 3 el més probable és que hages de repetir curs.

– Si són més assignatures repetiries curs.

– Només es pot repetir una vegada el mateix curs (excepte 4t si no s’has repetit abans cap curs) i com a màxim es poden repetir dos cursos al llarg de tota l’ESO.

FULLES DE MATRÍCULA (Fes clic en cada curs)

1r ESO         2n ESO      3r ESO      4t ESO

Ací tens tota la normativa

Més informació: Departament d’Orientació