L'últim

Informació Configuarció dels equips Alumnat Formació Festa Trobada Materials

 

1. Informació a la Comunitat educativa 

La informació a la comunitat educativa es fa fonamentalment en tres moments: 

– Al claustre d’inici de cada curs acadèmic per als nous professors.  

– En la recepció a les famílies dels estudiants de 6é d’Educació Primària (en març-abril)  en el marc del Pla de transició de Primària a Secundària. 

– En primera reunió de cada tutoria amb  les famílies. 

Utilitzen el document 0ProcesImplementacio_LaSeniaPigmalio i el Fullet informatiu 

2. Configuració de l’equip docent 

Després de la presentación al claustre s’inicia un període perquè el professorat que forma part del projecte confirme que vol seguir i per a noves incorporacions. Normalment una setmana. 

3. Alumnat voluntari 

Els professors participants en el projecte ens vam repartir els grups. Normalment cada docent s’ocupa de la seva tutoria, si és que és tutor o tutora, o d’un grup que conegui millor. 

La motivació en els grups de primer sol fer-la cada tutor, tant si és Pigmalió com si no. 

Utilitzem aquest ppt de Motivació  al’alumnat de 1r i 2n ESO 

Per a l’alumnat voluntari de 3r, 4t, 1r de batxillerat i FP no utilitzen ppt perquè ja coneixen el Programa encara que es pot utilizar el de les famílies. 

4. Formació de les parelles 

Una vegada tenim els llistats d’alumnat voluntari, un grup de docents fem la primera proposta de parelles.  

Als estudiants majors que ja han participat en el Programa, se’ls deixa seguir amb la parella del curs anterior (si és el desig de tots dos). També poden fer peticions que no siguen nominals (llevat d’excepcions). Les peticions són del tipus: ‘millor un xic o una xica’, ‘m’agradaria una persona tímida’, ‘millor algú conflictiu’, etc. 

5. Festa d’inici 

La festa consisteix bàsicament en la trobada de les parelles i en manifestar públicament el compromís.  

Ha anat variant amb els anys. Aquest curs, donat el volum d’alumnes voluntaris amb què comptem, hem intentat simplificar la trobada de les parelles.  

Previ a la festa: 

– Preparació trobada de les parelles.  

– Els Pigmalions majors feren fotos que representen l’esperit Pigmalió (amistat, generositat, escolta activa, compromís …). Utilitzem aquestes imatges. S’imprimeixen a color , A4. Es plastifiquen i es retallen en dues parts de manera irregular. 

– En cadascuna de les parts es posa una etiqueta (per poder reutilitzar-les al curs següent) amb el nom del tutor i en l’altra amb el de l’tutorand. 

– Es preparen panells o murals per penjar les fotos. 

– Es prepara algun joc col·laboratiu per realitzar en parelles. 

La festa.

– En horari de dimecres de 14.10-16.00.  

– Es convida a les famílies, a l’ajuntament. 

– Benvinguda del director 

– Foto familia 

– Dinar de bocata 

 

6. Trobada setmanal de les parelles 

Es realitza en la biblioteca en horari de pati (dilluns, dimarts o dimecres), 1r pati. 

Cada parella acudeix un dia de la setmana amb les parelles que coordina.  

Cada professor agafa la seua carpeta amb: 

– Control d’assistència. Fulla de signatures. 

– Fulles arxivadores de plàstic, una per parella. 

7. Materials 

Tot el professorat Pigmalió té una carpeta amb el seu nom, on s’inclou: 

– Una fulla arxivadora de plàstic per cada parella amb varies fulles de seguiment  

– Cada fulla té una etiqueta amb el nom de la parella Portada carpeta seguiment. 

– Fulla de signatures 

Material en paper a l’abast de tots: 

– Carpeta amb materials de comprensió lectora (Proves PIRLS, PISA i altres). 

– Carpeta Contes i textos (notícies, reportatges…). 

– Carpeta Jocs per pensar (acudits, sopa de lletres, atenció a diferències, completar…). 

Jocs manipulatius. Tenim diversos jocs manipulatius per millorar l’atenció. S’utilitzen quan han acabat d’omplir el seguiment i no tenen tasques 

– … 

Activitats de Formació de Pigmalions 

– Converses seguiment. 

– Activitats pràctiques per desenvolupar la inteligencia emocional. 

– Coaching educatiu (GROUTH model). 

– … 

Resultats 

– Disminució significativa dels partes de disciplina. Al nostre institut es respira bon ambient.  

– Augment de matrícula: 150 alumnes més en dos cursos.  

– Valoració molt positiva de tots els estudiants participants. Formularis d’avaluació 

Les Claus  

– Donar participació als estudiants, escoltar-los i donar-los veu i protagonisme.  

– Involucrar a tot el claustre, encara que tots no participen directament tots col.laboren. 

– Informar i, si és posible, involucrar a les famílies i a l’ajuntament. 

– Publicitar el que fem, compartir. Donar a conèixer el projecte a la comunitat educativa participant en cursos de formació del professorat i assistint a congressos a mostrar la nostra experiència. Sempre que resulta possible involucrem als estudiants pigmalions perquè expliquin la seva experiència La Revista La Sénia Digital col·labora especialment publicant informacions relacionades amb el Projecte. 

Es pot millorar la convivencia repensant les relacions entre les persones, millorant la intel·ligència emocional, ensenyant l’alumnat a conversar de manera assertiva, fent que se senten importants i únics. Donant-los poder. Posant el focus en els bons alumnes i no en els problemàtics ni en els disruptius. Aquest és el nostre objectiu, formar bones persones que tinguen éxit acadèmic.

    

Descarrega el document en PDFLa Sénia – Pigmalió