És un Projecte d’Innovació que es basa en l’ajuda i l’acompanyament que un estudiant major ofereix a un altre menor.

Es basa en el desenvolupament de la competència emocional, en l’escolta activa i en la creació de xarxes d’afecte i suport entre els estudiants.

El Projecte Pigmalió és una experiència de tutoria entre iguals que se centra en la creació de xarxes d’afecte entre els estudiants de diferents nivells educatius per a millorar les relacions personals, prevenir l’assetjament i afavorir la cultura de bons tractes en l’institut. Tot açò suposa la creació d’un clima de benestar que afavoreix el treball en l’aula i, en conseqüència, propicia l’èxit acadèmic dels estudiants.