FPGS (Formació Professional Grau Superior)

Quins Cicles de GS pots cursar a l´IES La Sénia?

A l´IES La Sénia pots cursar:

Més información Ací

Quins Cicles de GM pots cursar a la Comunitat Valenciana?

Consulta l´oferta de cicles ací.

Proves d’accés a cicles de FP de Grau Superior 

Haver complit 19 anys abans de final de any.

Si has cursat 2º de batxillerat i tens superades algunes matèries podràs convalidar-les.

La prova té aquests apartats:

1. La part comuna, igual en tots els cicles formatius de grau superior, constarà de quatre apartats:

A1)Llengua i Literatura (Castellà o Valencià, a triar)

A2) Llengua Estrangera (Anglés)

A3) Matemàtiques

A4) Tractament de la informació i competència digital Model d’examen

2. La part específica presentarà tres opcions, segons el cicle a què es vulga accedir, i en cada una la persona candidata triarà dos de les tres matèries que la formen:

Opció A. Humanitats i Ciències Socials: les matèries de la qual seran Història, Economia i Geografia. Per a l’accés a les famílies professionals d’Administració i Gestió; Comerç i Màrqueting; Hostaleria i Turisme, i Serveis Socioculturals i a la Comunitat.

Opció B. Tecnologia: les matèries de la qual seran Dibuix Tècnic, Tecnologia Industrial i Física i Química. Per a l’accés a les famílies professionals d’Arts Gràfiques; Arts i Artesanies; Edificació i Obra Civil; Electricitat i Electrònica; Energia i Aigua; Fabricació Mecànica; Imatge i So; Indústries Extractives; Informàtica i Comunicacions; Instal·lació i Manteniment; Fusta, Moble i Suro; Marítimopesquera (excepte Producció Aqüícola); Tèxtil, Confecció i Pell; Transport i Manteniment de Vehicles, i Vidre i Ceràmica.

Opció C. Ciències: les matèries de la qual seran Física, Biologia i Ciències de la Terra i Química. Per a l’accés a les famílies professionals d’Activitats Físiques i Esportives; Agrària; Imatge Personal; Indústries Alimentàries; Marítimopesquera (únicament Producció Aqüícola); Química; Sanitat, i Seguretat i Medi Ambient.

EXEMPLES de proves. Fes clic aquí