Les notes de tall tenen caràcter orientatiu.

Consulta ací les notes de tall:
http://www.ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/admision-alumnado-en-ciclos-formativos

Els valors mostrats són els corresponents a les últimes convocatòries. La nota de cada apartat és la menor amb la qual es va aconseguir accedir al cicle i centre indicat per la via que es mostra en cada columna.

Aquestes dades s’han de prendre amb caràcter orientatiu per a futures adjudicacions. Els resultats que es puguen produir en futures adjudicacions podrien diferir substancialment en funció de l’oferta i demanda existent sobre cadascun dels cicles formatius oferts.